µTorrent 3.5.5.46206

µTorrent 3.5.5.46206

BitTorrent, Inc. – 2,3MB – Freeware
ra khỏi 897 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
ΜTorrent là trình khách BitTorrent phổ biến nhất của thế giới. Hầu hết các tính năng hiện diện trong các khách hàng BitTorrent được hiện diện trong μTorrent, trong đó có ưu tiên băng thông, lập kế hoạch, RSS tự động tải xuống và Mainline DHT (tương thích với BitComet). Ngoài ra, μTorrent hỗ trợ giao thức mã hóa đặc tả chung (tương thích với Vuze 2.4.0.0 và ở trên, BitComet 0.63 và ở trên) và trao đổi ngang.

ΜTorrent được viết với hiệu quả trong tâm trí. Không giống như nhiều khách hàng torrent, nó không phải con heo tài nguyên có giá trị hệ thống – thường sử dụng ít hơn 6MB bộ nhớ, cho phép bạn sử dụng máy tính như thể nó không có ở tất cả. Gói ngôn ngữ - 52 ngôn ngữ và đếm.

Tổng quan

µTorrent là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi BitTorrent, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 23.311 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của µTorrent là 3.5.5.46206, phát hành vào ngày 27/02/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 19/11/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 3.5.5.46206, được sử dụng bởi 30 % trong tất cả các cài đặt.

µTorrent đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,3MB.

Người sử dụng của µTorrent đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho µTorrent!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 23.311 UpdateStar có µTorrent cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản